Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Farmakom e-Fatura Portal

CerezPolitikasiHeader


FARMAKOM ECZANE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇEREZ POLİTİKASIFarmakom Eczane Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerez”) faydalanmaktayız. İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Politikası ile internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, Platform’ların kullanımı sırasında toplanan Çerezler’in hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu Çerezler’i nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktadır.

Sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız Çerez’leri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni Çerez’ler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Aktarılması

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5(2)(c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Bu Çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu Çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: İş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel Çerezler: internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerezleri yönet bölümünden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerezler’in kullanıma illişkin yönetimi her zaman Çerezler’i Yönet bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde yurt içindeki tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. Yine açık rızanızın olması halinde toplanan kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

Sürelerine Göre Çerez Türleri

1) Oturum Çerezleri: Bu Çerezler geçici süreli çerezler olup tarayıcının kapatılması veya oturumun sonlandırılması ile birlikte yok olan Çerezlerdir.

2) Kalıcı Çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız otomatik silene kadar sabit sürücünüzde kalan Çerezler’dir. Kalıcı Çerezler’in yok olma tarihleri çeşitli olsa dahi önceden belirlidir.

Taraflarına Göre Çerez Türleri

1) Birinci Taraf Çerezleri; adından da anlaşılacağı üzere birinci taraf Çerezler’i Platform’larımız tarafından cihazınıza yerleştirilen Çerezler’dir. . Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir.

2) Üçüncü Taraf Çerezleri; bu Çerezler ziyaret ettiğiniz Platform’larımız tarafından değil reklam veren veya analitik sistem gerçekleştirilen üçüncü taraflar tarafından cihazınıza yerleştirilen Çerezler’dir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Çerezler ve Kullanılma Amaçları

1) Zorunlu Çerezler: Zorunlu Çerezler internet sitemizin ana fonksiyonlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli Çerezler olup, güvenlik, ağ yönetimi ve internet sitemize erişimi sağlayan Çerezlerdir. Zorunlu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

2) İşlevsel/Tercih Çerezleri: İşlevsellik Çerezler’i olarak da bilinin tercih Çerezler’i internet sitesinin kullanılan dil veya tercih edilen bölge veya otomatik olarak girişi sağlayan kullanıcı adı ve şifre gibi geçmişteki tercihlerinizin hatırlanmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

3) Performans/Analitik Çerezleri: Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

4) Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu Çerezler kullanıcıların online davranışlarını takip ederek kişiselleştirilmiş reklamlar sunulmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu Çerezler, topladığı bu bilgileri diğer reklam veren üçüncü parti kişilerle de paylaşılabilecektir. Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

Platform’larımızda Kullanılan Çerezler

Zorunlu Çerezler
Belli Çerezler’in kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez Çerez Açıklaması Taraf Süre
ASP.NET_SessionId Microsoft'un ASP.NET Uygulaması tarafından yayınlanan bu tanımlama bilgisi, kullanıcının web sitesi ziyareti sırasında oturum verilerini depolar. 1. Taraf Oturum Süresince
cookieyes-consent CookieYes, bu çerezi, bu siteye sonraki ziyaretlerinde tercihlerine saygı gösterilmesi için kullanıcıların onay tercihlerini hatırlayacak şekilde ayarlar. Site ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini toplamaz veya saklamaz. 1. Taraf 2 Yıl
DXR.axd Web sitesinin İçerik Dağıtım Ağı (CDN) ile bağlantılı olarak kullanılan kontrol çerezidir. CDN, bir internet sitesine ait içeriklerin en hızlı şekilde teslim edilmesini sağlamak amacıyla, birlikte çalışan, coğrafi olarak farklı konumlara dağıtılmış bir sunucu kümesidir. 1. Taraf Oturum Süresince


Performans ve Analiz Çerezleri
Performans ve analiz çerezleri internet sitesinin nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği veya hangi linklerin kullanıldığına ilişkin bilgilere ilişkindir. Bu çerezlerin temel amacı internet sitesinin gelişmesinin sağlanması olup, internet sitesine özgü de olsa 3. parti analitik çerezleri de içerebilecektir. Çerezler 3. Taraf olup, cihazınızda 2 yıl Süre tutulmaktadır. Performans ve analiz çerezlerinin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

Çerez Çerez Açıklaması Taraf Süre
is_gdpr Kullanıcının AB içinde bulunup bulunmadığını ve dolayısıyla AB'nin veri gizliliği düzenlemelerine tabi olup olmadığını belirler. 3. Taraf 2 Yıl
is_gdpr_b Kullanıcının AB içinde bulunup bulunmadığını ve dolayısıyla AB'nin veri gizliliği düzenlemelerine tabi olup olmadığını belirler. 3. Taraf 2 Yıl
DEVICE_INFO Kullanıcının gömülü içerikle etkileşimini izlemek için kullanılır. 3. Taraf 5 Ay 27 Gün
YSC YSC çerezi Youtube tarafından ayarlanır ve Youtube sayfalarına gömülü videoların izlenme sayısını izlemek için kullanılır. 3. Taraf Oturum Süresince
yandexuid Yandex, bu çerezi site kullanıcılarını tanımlamak için kullanır. 3. Taraf 10 Yıl
yabs-sid Yandex, oturum kimliğini saklamak için bu çerezi kullanır. 3. Taraf Oturum Süresince
_ym_uid Yandex, bu çerezi site kullanıcılarını tanımlamak için kullanır. 3. Taraf Süresiz
CONSENT YouTube, bu çerezi gömülü youtube videoları aracılığıyla ayarlar ve anonim istatistiksel verileri kaydeder. 3. Taraf 2 Yıl
ymex Yandex, bu çerezi, web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için ayarlar. Bu bilgiler web sitesi analizi ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. 3. Taraf 1 Yıl
yuidss Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar. 3. Taraf 1 Yıl
VISITOR_INFO1_LIVE Kullanıcının yeni veya eski oynatıcı arayüzüne sahip olup olmadığını belirleyen bant genişliğini ölçmek için YouTube tarafından ayarlanan bir çerezdir. 3. Taraf 5 Ay 27 Gün
_ga_WM1X3541E9 Google Analytics tarafından bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaret tarihleri hakkında veri toplamak için kullanılır. 1. Taraf 2 Yıl
_ga_5CKS26VSN0 Google Analytics tarafından bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaret tarihleri hakkında veri toplamak için kullanılır. 1. Taraf 2 Yıl
_ga Google Analytics tarafından yüklenen _ga çerezi, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplar ve ayrıca sitenin analiz raporu için site kullanımını takip eder. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. 1. Taraf 2 Yıl
__utma Ziyaretlerinizin miktarı ilk ziyaretin zamanı, önceki ziyaret ve mevcut ziyaret 1. Taraf 2 Yıl
__utmb Bu çerez yeni ziyaretleri / oturumları belirlemek için kullanılır. 1. Taraf 30 dk.
__utmc Bu çerez, kullanıcının yeni bir oturumda / ziyarette olup olmadığını belirlemek için __utmb ile birlikte kullanılır. 1. Taraf Oturum Süresince
__utmz Kullanıcının sitenize nasıl ulaştığını açıklayan trafik kaynağını veya kampanyayı depolar. 1. Taraf 6 Ay
_gcl_au Bu çerez, Google Analytics tarafından web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamak için kullanılır. 1. Taraf 3 Ay


Hedefleme veya reklam çerezleri
Bu çerezlerin kullanıcıların online davranışlarını takip ederek kişiselleştirilmiş reklamlar sunulmasını sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler, topladığı bu bilgileri diğer reklam veren üçüncü parti kişilerle de paylaşılabilecektir. Çerezler 1. Ve 3. Taraf olup, cihazınızda 2 yıl Süre tutulmaktadır. Hedefleme veya reklam çerezlerinin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

Çerez Çerez Açıklaması Taraf Süre
yashr Yandex Haritalar tarafından web sitesinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır. 3. Taraf 1 Yıl
_yasc Yandex Haritalar tarafından web sitesinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır. 3. Taraf 10 Yıl
_ym_wasSynced Bu çerez, sağlayıcı Yandex Metrica tarafından ayarlanır. Bu çerez, kullanıcının web sitesiyle etkileşimi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu izlenen bilgiler, web sitesini optimize etmek için kullanılır. 3. Taraf Süresiz
i Bu çerez, ilgili reklamlar için IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri, kullanıcı tarafından tıklanan reklamlar vb. gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için OpenX tarafından ayarlanır. 3. Taraf 2 Yıl


Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı Çerezler’in kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezler’i devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.


Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/deleteand-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
MozillaFirefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Safari
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, Birlik Mah. 398.Cad. No:30/1 06610 Çankaya /ANKARA adresine yazılı olarak ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvkk@farmakom.com.tr adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son güncelleme tarihi: 27.01.2023

KVK Politikası Aydınlatma Metni Çerez Politikası
Bu site en az 1024x768 çözünürlükte IE8+ ile görüntülenebilir - Copyright 2023 © Farmakom A.Ş.